مرور برچسب

رتبه بندی وبومتریکس

دانشگاه‌های برتر ایران و خاورمیانه براساس رتبه بندی وبومتریکس ۲۰۱۹

در بین دانشگاه‌های ایران نیز دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف همچون دوره قبل این رتبه بندی، به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم کشور قرار دارند اما در رتبه بندی جهانی نسبت به دوره قبل تنزل داشته‌اند.