مرور برچسب

رشته‌ی دندان‌پزشکی

معرفی رشته دانشگاهی دندان‌پزشکی

دندان‌پزشک به تشخيص و درمان بيماری‌های دهان و دندان می‌پردازد؛ به همین دلیل شايد بهتر باشد كه عنوان اين رشته را دهان‌پزشكی گذاشت. در گذشته دندان‌پزشكی را با دندان‌سازی یکی می‌دانستند، اما امروزه دندان‌سازی بخشی از دندان‌پزشكی است.…