مرور برچسب

رشته‌ شنوایی سازی

معرفی رشته‌ دانشگاهی شنوایی‌سازی

طنین گریه کودک همیشه دل را ریش می‌کند و آدم را به تکاپو می‌اندازد، اما شنیدن صدای گریه یک کودک گاهی هم می‌تواند پیام‌آور خبری خوش باشد، مانند گریه یک کودک ناشنوا در واکنش به اولین صدایی که بعد از عمل کاشت حلزون شنوایی می‌شنود. بیشترین لذت…