مرور برچسب

رشته‌ مکاترونیک

معرفی رشته‌ دانشگاهی مکاترونیک

مکاترونیک اولین بار در سال 1983 در ژاپن ارائه شد.لغت مکاترونیک یک کلمه‌ ترکیبی متشکل از "مکا" از لغت مکانیزم و "ترونیک" از لغت الکترونیک است. در واقع ماهیت مکاترونیک ترکیبی از سه رشته‌ کامپیوتر، الکترونیک و مکانیک است و دیدی یکپارچه به…