مرور برچسب

رشته سینما

معرفی رشته دانشگاهی سینما

رشته سینما به علت الهام گرفتن از تمامی شاخه‌های هنر به‌عنوان زیباترین و کامل‌ترین رشته‌های گروه هنر معرفی می‌شود.حوزه سینما بسیار وسیع است؛ سینما هنری است مبتنی بر صدا و تصویر که به صورتی ویژه به ثبت تصاویر و ترکیب آنها با مفاهیم گوناگون…