مرور برچسب

رشته مهندسی نقشه‌برداری

معرفی رشته مهندسی نقشه‌برداری

رشته مهندسی نقشه‌برداری یا مهندسی ژئوماتیک با جغرافیا و سنجش از راه دور ارتباط نزدیکی دارد. به طور مثال هنگامی که مهندس نقشه‌بردار برای تهیه نقشه از ماهواره کمک می‌گیرد به رشته سنجش از راه دور نزدیک شده است. مهندسی نقشه‌برداری را می‌توان…