مرور برچسب

رشته مهندسی کشاورزی

معرفی رشته دانشگاهی مهندسی کشاورزی

کشاورزی، فعالیتی است که از دیرباز اصلی‌ترین منبع تأمین نیازهای غذایی افراد بوده است. با پیشرفت روزافزون تکنولوژی، تمامی صنایع و به خصوص کشاورزی با این جریان همراه شده و نیاز به متخصصانی که بتوانند با علم و دانش و توانایی‌های خود جنبه‌های…