مرور برچسب

رشته نمایش

معرفی رشته دانشگاهی نمایش

پیشینه‌ی هنر تئاتر در ایران به سالیان دور و دوران باستان بازمی‌گردد. در ابتدا این هنر برای ستودن قهرمانان افسانه‌ای به کار گرفته می‌شد اما بعدها به شکل نقالی و تعزیه و ... ظاهر شد و هم‌اکنون هنر نمایش به‌صورت تئاتر و سینما رواج یافته است.…