مرور برچسب

رشته های ارائه شده در دانشگاه امیرکبیر

معرفی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1335 توسط مهندس حبیب نفیسی و به دستور محمدرضا پهلوی تأسیس شد، اما در سال 1337 رسما به عنوان دانشگاه صنعتی افتتاح گشت. قبل از سال 37،‌ بخش‌هایی از دانشگاه به هنرسرای عالی تعلق داشت که در سال 1307 احداث شد.…