مرور برچسب

روز اول مدرسه

اول مهر را به بهترین روز برای کلاس اولی‌‌ ها تبدیل کنید

با فرا رسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس خاطره شیرین روز اول مدرسه برای بیشتر ما تداعی می‌شود، اما در این میان عده‌ای هم هستند که اصلا خاطره خوبی از این روز ندارند و به یاد اضطراب، استرس، ترس و ناامنی‌ای که در هنگام جدا شدن از والدین‌شان تجربه…