مرور برچسب

روز جهانی تئاتر

تئاتر، امروز و فردا به خیابان‌های سراسر کشور می‌آید

بیشتر از نیم قرن و به طور دقیق‌ از سال 1961 است که هر سال روز 27 مارس (معادل 7 فروردین) به پیشنهاد انستیتو بین‌المللی تئاتر، روز جهانی تئاتر نام‌گذاری شده است. به دلیل اهمیت و قدمتی که این هنر در تاریخ کشور ما داشته است، این روز به تقویم…