مرور برچسب

روز دختر مبارک

روز دختر مبارک

دختران مهر عالم آرایند مادر مردمان فردایند مادر قوم، باهنر باید تا که فرزند باهنر زاید (سرور اصفهانی) دختر آینده‌ساز است. او می‌تواند در کنار عطوفت و لطافت ذاتی خود همچون یک جنگجو برای تمامی خواسته‌ها و باورهای خود تلاش کند و به جایگاه‌های…