مرور برچسب

روز مخترع

چگونه مخترع شوم؟

به مناسبت روز جهانی اختراعات و اکتشافات و همین طور توجه به حواشی اخیر درباره‌ مخترعان جوان و گمان‌هایی که در ذهن مردم مبنی بر اینکه امکان ندارد نوجوانی با سن کم بتواند اختراعات ثبت شده داشته باشد، بر آن شدیم تا با نوجوانی نابغه از…