مرور برچسب

روز پدر مبارک

روز پدر مبارک

چند روزی تا عید نوروز مانده بود و دوستانم از لباس‌های نویی که خریده بودند برای هم می‌گفتند. چشمانم را به رنگ خاکستری جورابم که از پارگی جلوی کفش بیرون زده بود، دوختم. چند دقیقه محو کفشم و سوراخش شدم. با خودم می‌گفتم امروز که به خانه برگردم…