مرور برچسب

روز چپ دست‌ها مبارک

حقایقی جالب درباره‌ افراد چپ‌دست

سیزدهم آگوست، روز چپ‌دست نام‌گذاری شده است. هر ساله در این روز در سراسر جهان جشنی برپا می‌شود تا ناامیدی را از این افراد دور کند. در ادامه به حقایق جالبی در این‌باره می‌پردازیم.زنان حدودا 4 درصد نسبت به مردان بیشتر از دست راست خود…