مرور برچسب

ریاضیات و کاربردها

معرفی رشته دانشگاهی ریاضیات و کاربردها

علم ریاضی پایه و اساس سایر علوم است؛ زیرا امروزه همه رشته‌ها به نوعی از الگو‌ریتم‌های ریاضی در بخش‌های مختلف استفاده می‌کنند. علم ریاضیات پلی مشترک میان سایر علوم است و امروزه اگر نتوانیم نظریه و بحثی علمی را به زبان ریاضی بیان کنیم،…