مرور برچسب

ریاضی و تئاتر

ریاضی را با تئاتر بیاموزید!

ریاضیات درسی است که معمولاً در نظر دانش‌آموزان دشوار یا حتی گاهی تلخ جلوه می‌کند. شاید به دلیل داشتن همین قضاوت‌هاست که تعداد زیادی از دانش‌آموزان عملکرد خوبی در این درس ندارند. در این خصوص طراحی و اجرای شیوه‌ جدید آموزش این درس با عنوان…