مرور برچسب

ریاضی

ریاضیدان ایرانی متفکر برتر جهان شد.

کوچر بیرکار، ریاضی‌دان برجسته کُرد با کسب بیش از نیمی از آراء نظرسنجی مجله پراسپکت، به عنوان متفکر برتر جهان در سال ۲۰۱۹ شناخته شد. ( نفرات برتر ایران در ریاضیات )کوچر بیرکار ریاضیدان برجسته ایرانی و استاد دانشگاه کمبریج در نظرسنجی…