مرور برچسب

رییس جمهور

نامۀ عضو کمیسیون آموزش مجلس به رییس‌ جمهور دربارۀ کنکور

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور با اشاره به دغدغه‌های متقاضیان شرکت در کنکور و خانواده‌هایشان تاکید کرده است که نظر وزارت بهداشت دربارۀ زمان و نحوۀ برگزاری کنکور لحاظ شود.