مرور برچسب

زایمان در جلسه کنکور

نوزادی که در جلسه کنکور به دنیا آمد!

کنکور سراسری 97، آزمونی که حداقل از یک جهت با تمام کنکورهایی که تا به حال در کشورمان برگزار شده، تفاوت داشت؛ در این کنکور داوطلبی 20 ساله نوزاد خود را به دنیا آورد!داوطلب شرکت کننده در آزمون گروه علوم انسانی، تنها چند دقیقه بعد از کنکور…