مرور برچسب

زمان برگزاری سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم در مدارس استعدادهای درخشان

زمان برگزاری سنجش هوش و استعداد ورودی پایه هفتم در مدارس استعدادهای درخشان

ه گزارش مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی آموزش‌وپرورش، زمان برگزاری سنجش هوش برای دانش آموزان ورودی پایه هفتم در مدارس استعدادهای درخشان در تیرماه ۹۸ است و شرایط شرکت در این سنجش داشتن تمام عناوین درسی سال پنجم و ششم ابتدایی با…