مرور برچسب

سخت کوشی، استعداد ، اهمیت سخت کوشی، سخت کوشی یا استعداد

اهمیت سخت کوشی بیشتر است یا داشتن استعداد؟

روزگاری است که در آن، همه دوست دارند به موفقیت‌های بزرگ دست یابند. در چنین جامعه‌ای اگر کسی به دستاورد قابل‌توجهی برسد، سریعا یک برچسب «بااستعداد» روی او می‌زنند. آدم‌های موفق اغلب به شکل ابرانسانی به‌تصویر کشیده می‌شوند که با توانایی‌های…