مرور برچسب

سخنرانی

ایده‌ها ارزش گسترش دارند

تِد، مجموعه همایش جهانی‌ای است که با شعار ایده‌ها ارزش گسترش دارند، نتایج تحقیقات علمی و فرهنگی و دانشگاهی را در قالب داستان‌گویی و به شیوه روایی (روایت) ارائه می‌دهد. این مجموعه در سال 1984 تأسیس شد ولی در سال 1990 فعالیت‌هایش را جدی‌تر…