مرور برچسب

سری کتاب های پیک آدینه

تکرار و تمرین مباحث آموزشی با سری کتاب های پیک آدینه

با شروع ماه مهر و باز شدن مدارس، تمامی خانواده‌ها به نوعی دغدغه انجام تکالیف مدرسه فرزندان‌شان را خواهند داشت. شاید در ابتدا دانش‌آموزان به انجام تکالیف خود علاقه‌ای نشان ندهند، اما والدین می‌توانند با استفاده از راهکارهای ساده‌ او را به…