مرور برچسب

سلام بر محرم

سلام بر محرم

مکتب امام حسین(ع) مکتب بصیرت است. مکتب ایمان، یقین و تعهد است. این مکتب تحمل مسئولیت و فرار نکردن از قبول آن است. آری مکتب حسین تحمل تبعات ناشی از قبول مسئولیت، جان‌فشانی در راه خداوند، راه دین و امت رسول الله است.فریاد «یا حسین» و «یا…