مرور برچسب

سواد در هزاره سوم

فکر می‌کنید چقدر باسواد هستید؟

سال‌هاست که معیار سواد چیزی بیشتر از توانایی خواندن و نوشتن معنی می‌شود؛ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ویژگی‌هایی را منتشر کرده است که نشان از باسوادی در هزاره‌ سوم دارد:تحصیلات دانشگاهی داشته باشد. با زبان کامپیوتر…