مرور برچسب

سوالات سخت، نه به سوالات شک دار، سوال، سوالات سخت، سوالات شکد دار را جواب دیهم؟

سوالات شک دار را پاسخ بدیم؟

قدرت نه گفتن مهارتی است که با تمرین و تکرار به دست می‌آید. اگر بتوانیم به خودمان نه بگوییم و از پاسخ دادن به سؤالات شک‌دار پرهیز کنیم هم اشتباهاتمان کاهش می‌یابد و هم رشد خواهیم داشت. راهکارهایی برای افزایش توانایی نه گفتن به خود وجود دارد…