مرور برچسب

سینمای ایران

رکورد جدید فروش سینمای ایران

به گفته‌ روابط عمومی سازمان امور سینمایی سمعی و بصری، فروش سینمای ایران در سال 96 تا پایان بهمن ماه، به بیش از 170 میلیارد تومان دست یافت. این مبلغ که رکورد تازه‌ای در فروش تاریخ سینمای ایران به حساب می‌آید، نسبت به فروش کل سال گذشته که…