مرور برچسب

شاعران مشهور ایرانی

مشهورترین شعرای فارسی معاصر ایران

مشهورترین شعرای فارسی معاصر ایران مشهور است در جمعی از عالمان، از ابوعلی سینا به پاس خدماتش در زمینه‌ طب و پزشکی تقدیر می‌شود؛ ابن سینا در جواب این تقدیر و سپاس می‌گوید: «انسان بیشتر از پزشکی و طب، به شعر احتیاج دارد.» این روایت شاید یکی…