مرور برچسب

شام مدیریت صنعتی

معرفی رشته دانشگاهی مدیریت صنعتی

هر مجموعه و سازمانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند برنامه‌ریزی، فرماندهی، هدایت و نظارت بر کل مجموعه و از همه مهم‌تر مدیریت دقیق است. فردی که در این زمینه فعالیت می‌کند، باید قادر باشد تا با بهره‌گیری از حداقل امکانات، سازمان را به اهداف…