مرور برچسب

شبکه‌های اجتماعی

روز شبکه‌های اجتماعی؛ شبکه‌های اجتماعی از کجا آمدند؟

شبکه‌های اجتماعی امروزه بیشتر افراد با شبکه‌های اجتماعی آشنایی دارند. حتی دورافتاده‌ترین مناطق در دنیا هم حداقل اسم فیسبوک و توییتر را شنیده‌اند و احتمالا از آنها هم استفاده می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی به شکل امروزی، خیلی وقت نیست که وجود…

قابلیت جدید فیسبوک برای افراد نابینا

امروزه به لطف نرم افزار text-to-audio  فقط چند ثانیه طول می کشد که افراد نابینا با استفاده از تکنولوژی جدید تشخیص چهره در شبکه‌های اجتماعی بفهمند که کدامیک از دوستانشان در عکس هستند و توصیفی از عکس را به آنها می‌دهد . این سیستم تشخیص چهره…