مرور برچسب

شبکه اجتماعی

Vero‌ به جای Instagram ؟

اپلیکیشن جدیدی اخیرا بسیار مورد توجه کاربران اینستاگرام قرار گرفته است و به نظر می‌رسد جایگزینی حرفه‌ای برای اینستاگرام باشد. البته محبوبیت بیش از حد اینستاگرام هیچ‌گاه باعث نمی‌شد که کسی به جایگزینی برای این شبکه‌ی اجتماعی فکر کند. اما…