مرور برچسب

شبکه های اجتماعی

Regram؛ قابلیت جدید اینستاگرام

اینستاگرام پس از افزودن قابلیت حالت تایپ به استوری ها و پشتیبانی از تصاویر برای این بخش، در حال حاضر به دنبال آزمایش قابلیتی به نام Regram به‌ منظور نشر مجدد پست های فید کاربری در استوری ها می‌باشد. این قابلیت برای بررسی اولیه در دسترس…