مرور برچسب

شغل ساخت اعضای مصنوعی

معرفی رشته ساخت اعضای مصنوعی

اگرچه جنگ تحمیلی در ایران زمینه‌ساز رشد چشمگیر رشته‌ ساخت اعضای مصنوعی شد، اما در اثر تصادف و بیماری‌هایی نظیر دیابت و ... تعدادی از افراد سالانه اعضای خود را از دست می‌دهند. حقیقت این است خود جنگ تعداد نیازمندان به این رشته را به ‌صورت…