مرور برچسب

شغل علوم تغذیه

معرفی رشته‌ دانشگاهی علوم تغذیه

"بگذارید غذایتان نخستین پزشک شما باشد." این کلمات قصار که بخشی از سوگندنامه پزشکی در 377 سال پیش از میلاد مسیح است،‌ امروزه اهمیت و ارزش خود را بیش از پیش روشن ساخته و بیانگر مهم‌ترین هدف علم تغذیه است. علمی که به ما می‌آموزد هر آنچه…