مرور برچسب

شغل مدیریت جهانگردی

معرفی رشته دانشگاهی مدیریت جهانگردی

هر گوشه از کشور پهناورمان ایران، داراي جلوه و لطفی تازه و زیبایی و صلابتی دو چندان است. اما با وجود این همه جلوه و جذابیت، تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است. لازمه توسعه و تقویت صنعت جهانگردي، اطلاع از…