مرور برچسب

شغل های زیرمجموعه وزارت امور خارجه

معرفی رشته دانشگاهی حقوق کنسولی

با فراگیری روز به روز پدیده جهانی و کم اهمیت شدن مرزها و گسترده‌تر شدن ارتباطات بین‌المللی، برقرار کردن ارتباطات بین‌المللی فعال با سایر کشورها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این ارتباطات بین‌المللی در خارج از مرزهای کشور، تحت نظارت وزارت…