مرور برچسب

شغل هوشبری

معرفی رشته دانشگاهی هوشبری

اگر فکر می‌کنید کارشناس هوشبری همان متخصص بی‌هوشی است، باید بگوییم اشتباه می‌کنید. متخصص هوشبری مکمل یک تیم درمانی است و به بهبود بیمار کمک می‌کند و به عنوان دستیار متخصص بیهوشی زیر نظر وی در اتاق عمل کار می‌کند. رشته‌ هوشبری از…