مرور برچسب

شنونده

چگونه شنونده خوبی سر کلاس باشیم؟

چگونه شنونده خوبی سر کلاس باشیم؟ در یک همایش یا کلاس درس خوب گوش دادن به مطالب مهارتی است که اهمیت زیادی دارد. برای اینکه یک شنونده خوبی باشیم باید چه کارهایی انجام دهیم؟ خوب گوش دادن به حرف‌های معلم در کلاس اهمیت زیادی دارد. قسمت عمده‌…