مرور برچسب

شورای دانش آموزی

آغاز برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی

سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امروز بیش از ۱۰ میلیون دانش‌آموز واجد شرایط رای دادن، در فعالیت‌های مشورتی نظام تعلیم‌وتربیت، مشارکت آگاهانه و موثری خواهند داشت گفت: با برگزاری انتخابات شوراهای دانش‌آموزی،…