مرور برچسب

شیخ اشراق

معرفی کتاب «قلندر و قلعه»؛ زندگی سهروردی به قلم دکتر یثربی

"قلندر" و "قلعه" کتابی است که داستان زندگی شیخ شهاب‌الدین یحی‌بن حبش سهروردی را با زبانی شیرین و روان به قلم تحریر درآورده است. شیخ شهاب‌الدین سهروردی مشهور به شیخ اشراق از حکما و عرفای ایرانی بزرگ قرن ششم هجری است. این روایت از داستان…