مرور برچسب

شیمی دارویی و داروسازی

معرفی رشته‌ دانشگاهی شیمی دارویی و داروسازی

شیمی دارویی یکی از گرایش‌های رشته شیمی است که اصول شیمی و زیست‌شناسی را برای ایجاد دارویی جدید به کار می‌برد و می‌تواند برای پیشگیری، بهبود و درمان بیماری‌ها به کار رود. توجه یک شیمیدان دارویی صرفا منحصر به دارو نیست؛ چراکه این رشته درباره…