مرور برچسب

شیوه‌ی صحیح مرور مطالب

شیوه‌ی صحیح مرور مطالب

مرور مطالب به خصوص در سال آخر برای دانش‌آموزان اهمیت خاصی پیدا می‌کند. زیرا بعضی از دانش‌آموزان مدام فکر می‌کنند که مطالب را فراموش کرده‌اند. اما در بسياري از اوقات براي آمادگی در آزمون يا به طور كلي يادآوري مطالب، مي‌خواهيم مطالبي را كه…