مرور برچسب

شیوه مطالعه شیمی کنکور

شیمی را چگونه بخوانیم تا درصد بالایی در کنکور کسب کنیم؟

شیمی را چگونه بخوانیم تا درصد بالایی در کنکور کسب کنیم؟ تست‌های شیمی تو کنکور به چند دسته تقسیم میشن! تست‌های حفظی، تست‌های مفهومی و مسایل که در ادامه راه بدست آوردن مهارت تو هر بخش رو توضیح میدیم.شیمی را چگونه بخوانیم تا درصد بالایی در…