مرور برچسب

صفحه بازی هوشمند

اسباب‌بازی‌های خود را زنده کنید

شرکت‌های مختلف اسباب‌بازی نظیر Amiibos و Skylanders در تلاش هستند تا با ساخت گجتی بتوانند اسباب‌بازی‌ها را زنده و آنها را به دنیای واقعی وارد کنند. این تجهیزات تنها توانایی شناسایی محصولات اختصاصی و ساخته خودشان را دارد. اکنون محققان شرکت‌…