مرور برچسب

عادات دانش آموز موفق

۱۰ عادتی که از شما دانش آموز موفقی میسازد

1- منظم شوید. همیشه برای کارهایی که قرار است انجام دهید، برنامه داشته باشید و سعی کنید تا نه تنها بر طبق آن پیش بروید بلکه تلاش کنید همواره از برنامه خود جلوتر باشید. 2- چند هندوانه را با هم بلند نکنید! مطالعات نشان داده‌اند که انجام چند…