مرور برچسب

علم نجوم

بهترین کتاب های نجوم

علم نجوم چیست پیش از پیدایش عصر تکنولوژی، ستاره شناسی یکی از قدیمی ترین علوم به شمار می رود. منجمان با تحلیل وضعیت ستاره ها در شب و همچنین خورشید در روز در آسمان می توانستند زمان را تعیین نموده و بر اساس آن تقویم و فصول را تنظیم کنند. اما…