مرور برچسب

علم و دانش

بعد چهارم؛ زمان

بارها و بارها در فیلم‌های علمی_تخیلی مشاهده کرده‌اید که درباره‌ بعد چهارم؛ یعنی زمان بحث شده است. موضوعی که بیشتر اوقات آن را به شکلی جذاب به تصویر کشیده‌اند. در ادامه قصد داریم این موضوع را به شیوه‌ای روان و قابل فهم برایتان توضیح دهیم.…