مرور برچسب

علی زرافشان

تاثیر معدل در کنکور به ۱۰۰% خواهد رسید

علی زرافشان، معاون متوسطه آموزش و پرورش درباره سهم سوابق تحصیلی در کنکور سراسری اظهار کرد: «تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری مصوبه مجلس است. قانون می‌گوید اعمال سوابق باید به نحوی باشد که به‌ تدریج ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق سوابق…