مرور برچسب

فاطمه مهاجرانی

زمان برگزاری «آزمون استعدادهای درخشان» تغییری نکرد

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان از برگزاری با اشاره به برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در روز جمعه ۲۷ تیرماه گفت: این آزمون با رعایت همۀ پروتکل‌های بهداشتی ۹صبح روز جمعه برای ورودی پایۀ هفتم و در ساعت ۱۴ همان روز برای پایۀ…